تعداد کل لایک ها: ۴

فعلا یک دیجیتال‌ مارکتر
پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
طراح رابط کاربری سابق؛ مدیرعامل فعلی ویرگول
در جستجوی بهترین طرح و ایده