میزان درست‌نویسی در توییتر فارسی

میزان درست‌نویسی در توییتر فارسی
یکی از ژانرهای دوره‌ای در توییتر فارسی، بحث درست‌نویسی کلمات است و چرا...