صفر تا صد پشتیبانی در شبکه‌های اجتماعی

صفر تا صد پشتیبانی در شبکه‌های اجتماعی
بررسی نحوه‌ی حضور و پاسخگویی برندها در رسانه‌ها