عطرِ شکستِ یک هویت

عطرِ شکستِ یک هویت
چرا توسعه‌ی محصولات جانبی یک برند پرقدرت می‌تواند خطرناک باشد.